23 mars 2012

Galanta Galanthus!Ingen vår utan Galanthus nivalis! Just nu är nog snödroppen, i alla fall i Skåne, vid sin bästa vigör. Det finns ett tjugotal arter och G. nivalis är den art som förvildats i Sverige. Den har sin naturliga växtplats i Mellan- och Sydeuropa och tillhör amaryllisväxterna. Det är något speciellt med det näpna utseendet och kritvita kronbladen som lyser upp mitt bland allt annat vintervisset.

Välkommen våren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar