10 februari 2012

Vår

Vackra julrosor! Här på Mallorca finns två vilda arter av Helleborus.
H. foetidus växer lokalt i bergen och så även H. lividus som finns lokalt på skuggiga platser i bergen. Båda arterna blommar februari till maj. Det skulle vara spännande att göra en exkursion!

De flesta bilderna är från Tor Nitzelius park i Alnarp som är en av mina favoritplatser. Det dröjer väl några veckor innan det börjar bli såhär grönt men man måste få drömma lite!

Parken är en del av landskapslaboratoriet där man studerar hur olika träd, buskar och örter ser ut och fungerar tillsammans. Syftet med planteringarna är att hitta långsiktigt hållbara växtkombinationer så att parkplanteringar ska kunna utvecklas både arkitektoniskt och växtmässigt. Därför är parken indelad eller rättare sagt uppbyggd av olika ytor som varierar till innehåll, storlek och form. Parken är långsmal och var från början tänkt som en läplantering till skydd för Alnarpsparkens växtsamlingar.

Om du är i krokarna, missa inte en runda i Tor Nitzelius park. Den ligger intill Alnarpsparken fast på andra sidan järnvägen längs spåret. Även om det är tjäle och kallt just nu finns det alltid något att se, om inte annat får man rosor på kinderna. Trevlig helg! Maria
 


2 kommentarer: